top of page
Cursos actius !

​​

Desenvolupem cursos de formació professional dirigits a aquelles persones que volen millorar les seves competències.

La nostra proposta de formació incideix en diversos àmbits, col·lectius i modalitats.

Solucions a mida

​​

Aportem solucions en matèria de formació a empreses i institucions.

L' adequació a les necessitats específiques, la incorporació de la innovació professional dins dels programes formatius i l'adaptabilitat al col·lectiu són els trets que caracteritzen la nostra intervenció.

Actic

​​

L’AcTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

bottom of page