Projectes desenvolupats

darrerament

2018-2021

FORMACIÓ CONTÍNUA PER A TREBALLADORS/ES

 

   - Primers Auxilis, RCP , SVB i DEA, Anglès Centre d'estudis de FP Núria

   - Eines ofimàtiques d'Open Office. Consell Joventut Barcelona.

   - Tècniques d'estimulació cognitiva per a persones dependents. CLECE.

   - Prevenció de riscos específics de la llar. CLECE.

   - Formació de bombers i primers auxilis. Akzo Nobel Car Refinishes. 

   - Conducció de carretons elevadors. Akzo Nobel Car Refinishes,

   - Anglès (Elementary, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced). World Freight Company Investme,               Worldwide Transportation, Air Logistics.

     - Iniciació a la LLengua de Signes Catalana (LSC) Consorci per a la formació contínua

PROGRAMES PROFESSIONALITZADORS PEL FOMENT DE  L'OCUPACIÓ DE COL·LECTIUS ESPECÍFICS. Joves . Aturats majors 45 anys. Dones. Aturats/des de llarga durada.

 

    - Aplicació de productes fitosanitaris . Ajuntament de Viladecans.

    - Neteja ind. i de centres sociosanitaris. Aux cuina i Manipulació aliments Fundació Intermedia

    - Prevenció de riscos i Higiene alimentària per a interns de centres penitenciaris. CIRE.

   - Cambrera de pisos. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Ajuntament d'Abrera

   - Monitor/a de persones amb necessitats educatives especials (NEE). Aj. de Gavà.

   - Informador-dinamitzador sociocultural Aj. St.Feliu  del Llobregat

   - Programa de Qualificació Professional Inicial. Auxiliar en comerç i atenció al públic.

   - Competències comunicatives per al desenvolupament professional. Aj. St.Feliu del Llobregat. 

   - Neteja HOSPITALÀRIA i industrial . Aj. El Prat de Llobregat, Aj. Sant Feliu del Llobregat

   - Cambrer/a de cafeteria i bar. Dependent/a de forn-degustació Creu Roja. 

   - Manipulació d'Aliments  per a Càterings i cuina d'assamblatge. Aj. El Prat de Llobregat

   - Definició i acompanyament al propi projecte professional. Aj. St.Feliu  del Llobregat

    - Prevenció de Riscos Laborals per la construcció. Aj.de Viladecans

 E-LEARNING. FORMACIÓ A DISTÀNCIA

 

    -Gestió de projectes empresarials. 

    -Ofimàtica i Disseny de pàgines web. IDFO 

    -Manipulador d'aliments (Higiene Alimentària).Qualitat i Formació

 

PROGRAMES D'EDUCACIÓ NO FORMAL.

 

   - Taller de sensibilització per la prevenció de consum de tòxics. Ajuntament de Gavà.

   - Iniciació al PC i Open Office Writter, Internet i Tractament d'imatges . Ajuntament de Gavà.

    - Teràpia assistida amb gossos. Qualitat i Formació, Centre d'Estudis FP Núria.

   - Neteja especialitzada en HOSPITALS Ajuntament de Sant Feliu del Llobregat. 

 

 ALGUNS dels PROJECTES REALITZATS