top of page
La normativa de l’ACTIC defineix 8 competències

 

Concreció del continguts

Els continguts competencials de l’ACTIC es concreten de la manera següent:

 • Les competències es desglossen en realitzacions competencials.

 • Per a cada realització competencial es defineixen indicadors segons els tres nivells.

 • Els indicadors tenen associats uns determinats coneixements, procediments i actituds.

 • Els indicadors són els elements de referència de les activitats (preguntes) de què consta la prov

 

Relació entre competències i nivells

 • El nivell 1 inclou 6 competències.

 • El nivell 2, com a nivell de referència, inclou les 8 competències. No cal tenir acreditat l’1 per presentar-s’hi.

 • El nivell 3 inclou només 5 competències. Té un caràcter modular: per obtenir el certificat . D' aquest nivell avançat només cal aprovar dues competències, que cal triar entre les cinc següents: C4, C5, C6, C7 i C8.

Per tant, per presentar-se a la prova del nivell 3 cal tenir acreditat el nivell 2.

Com aconseguir el certificat ACTIC

 

Un cop hagis realitzat el curs, o te l’hagis preparat pel teu compte,  t’hauràs de presentar a la prova per obtenir el certificat.

Els passos a seguir:

 

 1. Registra’t a la plataforma ACTIC.

 2. Escollir el nivell al que et vols presentar 

 3. Paga la taxa: recorda que hi ha exempcions  (jubilats, desocupats i discapacitats 33%) i bonificacions (per tràmit telemàtic, família nombrosa o monoparental amb tràmit telemàtic). Consulta a quines et pots acollir.

 4. Reserva el lloc, la data i l’hora per efectuar la prova d’avaluació, a la mateixa plataforma:

 • Pots fer-ho amb una antelació màxima de 7 dies i mínima de tres mesos.

 • Pots canviar la reserva del lloc, la data i l’hora fins al vuitè dia natural anterior a la data inicialment triada sense haver de fer cap nova sol·licitud ni tornar a pagar la taxa.

 

Com és la prova?

 

Tot i que la prova és telemàtica, es fa presencialment en el centre autoritzat, el dia i hora que hagis escollit.

La prova del Nivell 2 (mitjà) dura 100 minuts i no podràs consultar cap material (apunts, telèfon, PDA o internet…)

Durant el curs hauràs fet molts simulacres, pel que estaràs familiaritzat amb la prova, però si vols saber-ne més et recomanem que vegis aquest video.

bottom of page