top of page

Certificat d'ACREDITACIÓ de Nivell de COMPETÈNCIES TIC 

Tecnonlogies de la informació i Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Què és l'Actic?

        

-L'Actic permet acreditar a qualsevol persona major de 16 anys les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador.

-L'avaluació de les diferents competències contingudes dins del model Actic es realitza mitjançant una prova automatitzada al nostre centre.

Actic dins dels plans formatius

-Qualitat i Formació, SL, com a centre col·laborador Actic,  pot Incorporar, dins de les accions formatives que gestiona,  proves col·lectives d'acreditació Actic. 

bottom of page